Your present position:Home > Faculty

Faculty profiles

| Date:2013-05-19
There are ninety-three faculties and staff who are working fulltime at the College. Among them, twenty-seven are professors, thirty-four are associate professors, and forty-two of our teaching faculties are Ph.D. degree holders, thirty-six of our teaching faculties are master degree holders. Two are experts who receive the State Council’s special allowance; two are the National excellent teacher, one is the member of ministry of education of higher school teaching steering committee, two are the Provincial outstanding teachers, two are the Provincial excellent teacher, two are the Provincial Excellent Experts, four are the Province’s Outstanding Contributors experts, and five are the Provincial new century”three-three-three project talent”.
1Receiving the State Council’s special allowance
 Dishun Zhao  Bingzhu Zhang 
2National excellent teacher
 Dishun Zhao  Xueming Zheng 
3The member of ministry of education of higher school teaching steering committee
 Yifeng Yu
4Provincial outstanding teachers
 Yongqi Hu    Shouxin Liu
5Provincial excellent teacher
 Shouxin Lui Yongqi Hu 
6Provincial Excellent Experts
 Shouxin Liu Xueming Zheng  
7Provincial Outstanding Contributors experts
 Bingzhu Zhang Shouxin Liu  Yifeng Yu  Xueming Zheng
8Provincial new century ”three-three-three project talent”
 Bingzhu     Zhang Shouxin Liu  Huijian Shang  Kuitao Wang   Shaojie Liu
9Professor
Xiaoyuan Li      Huanzhang Chen   Fengyun Zhang  Guoting Li  Wenling Yang
Shubo Feng      Xiangjing Zhang    Qing Shang     Zhenya Li   Yue Zhang
Aijun Li         Zhidong Xu       Decai Feng      Kuitao Wang  Fengxia Sun
    Xinyu Rong  Jun Yao  Jing Ha  Min Wang  Yujing Liu   Wei Feng
Xueming Zheng    Ping Zhao    Yifeng Yu    Fengqing Zhao    Hua Zhao    
Huiying Hu
10Associate Professor
Liming Sun    Ruihong Zhao   Liang Zhu   Yumin Liu   Jianying Wang   
ErliZheng     Hongjie Liu                 Huaiping Kang                 Hetang Zheng
Yihua Yang   Yong Zhang   Zhenhua Shang
Lei Liu          Zhiwei Li        Jianchen Li   Yongjun Sun   Yinghua Xie
Shaofeng Ren  Yueping Zhang   Yanrui Ge    Huijian Shang    Baoshu Liu  
Hongmei Liu     Wenyu Tian     Aibing Chen   Shufeng Shen    Juan Zhang
 Yongmei   Cunfang Wang     Huiyong Li   Hongxia Du       Zhongkai Yuan
Wentong Kang
11Lecturer
Junzhang Li   Shaojie Liu  Yong Wang    Kunjie Li   Haichao Jiang
    Jinlong Gao  Zhiwei Zhang  Juan Feng     Peng Wang
Shaomei Wu   Linan Zhang    Jianrong Chen    Linya Zhang
Wei Song     Hua Sun      Juan Zhang    Shufeng Shen   Haijun Lv  
 Yongquan Xu   Cunlei Gu    Keting Du      Yapeng Cao   Guogang  
Shucun Zhao